+359 0887164008

Пещера „Темна дупка“

Темната дупка е една от най-дългите пещери в Стара планина. Нейната дължина е 5 600 м, с което се подрежда на 4-то място сред  най-дългите пещери в България. Отворът ѝ се намира върху Лакатнишките скали, на 27 м над течението на река Искър. Пещерната система е триетажна и се състои от две силно разклонени галерии, свързани помежду си. В пещерата има много езера като езерата Пепи са с дълбочина до 3 м, а Дългото езеро е с дължина 80 м. В близост до Жековото езеро се появява подземна река, която тече по най-долния етаж на пещерната система. В Темната дупкасе срещат почти 20% от всички установени в България троглобионти. От тях най-известният е Protelsonia lakatnikensis. През 1962 г. пещерата е обявена за природна забележителност.