+359 0887164008

Скален феномен „Струпница“

Струпаница представлява огромно скално струпище с площ 13,2ха на десния бряг на река Искър на около километър от гара Карлуково. Тук речното корито е дълбоко врязано сред дебели мастрихтски варовици, които образуват скални венци с отвесни стени и с височина повече от 60м. Варовиците са жълтеникави до почти бели, препълнени с черни или тъмнокафяви кремъчни ядки. Пластовете са почти хоризонтални и са процепени от разнопосочни пукнатини, които им придават още по – интересен вид. Тези скали напълно оправдават името си, това е едно огромно струпване на скални блокове, повечето от които имат форми на кубове или паралелепипеди. Размерите им са различни, някои от тях достигат над 15 кубични метра. Образуването им вероятно се дължи на ерозионното действие на река Искър върху скалите. Тук реката прави голям завой и сега минава на разстояние от скалите. Те представляват интересна и впечатляваща гледка. Легендата за Струпаница се предава от поколения. Тя гласи, че в прастари времена в пещерите около Искъра живеел свят човек, отшелник, доброволно отказал се от обществото. Той живеел в пълно уединение. Наричал се дядо Еверки, смятали го за светец, духовно извисен и надарен със свръх сили. Можел да прорукува, предсказва, а както ще разберем по-късно и да проклина. Хората от селото зачитали уединението му, вярвали в светостта му и се съветвали с него само по изключително важни въпроси. Едно от неговите предсказания било, че „ще дойде  време свилено и копринено ще се носи, но хората ще се кръпосват.” Хората от селото нарушили с думи и дела волята на светеца и в своя гняв той ги проклел. Започнали да боледуват хората, деца и възрастни измирали, дори природните сили, като че се обърнали срещу тях с цялата си сила. Хората се стреснали и тръгнали с дарове и молби да измолят прошки за селото и хората му. Отговорът на светеца бил кратък „Думите назад не мога да върна, но нека клетвата да падне върху тези скали” и посочил към скалите, които с грохот паднали. Така се образувало скалното образувание наречено Струпаница.