+359 0887164008

Църква „Успение богородично“ от 1602г.

Карлуковският манастирски комплекс е с богата история, изследван е в миналото, но е познат само на единици учени. Манастирът е разположен близо до с.Карлуково, на 8 км югозападно от Луковит. Не е известна годината на неговото основаване. През ХV в. е разграбен и разрушен. Възобновен в края на ХVІ-началото на ХVІІ в. Възстановен е през 1834 г. Днес е запазена само църквата „Успение Богородично”, обявена за Национален паметник на културата. Срещу Карлуковския манастир има две скални църкви. Стенописите на църквата Св. Марина са фрагментарно запазени. Те датират от ХІV век и са изпълнени от първокласен майстор. На около 5-6 км северозападно от Карлуково е скалната църква  „Св. Никола”(Глигора), в която са запазени два слоя стенописи, датирани от ХІV и ХVІІ век.  През 1799г. бягайки от кърджалиите и пазвантските хайдуци, епископ Софроний Врачански намерил убежище в Карлуковския манастир, където се крепял българския дух.
Срещу Карлуковския манастир има две скални църкви. Стенописите на църквата Св. Марина са фрагментарно запазени. Те датират от ХІV век и са изпълнени от първокласен майстор. На около 5-6 км северозападно от Карлуково е скалната църква Св. Григорий, в която има два слоя стенописи от ХІV и ХVІІ век.